NIEUWS
Nieuwsbrief Nieuwsbrief PRAKTISCHE WIJSHEID VOOR DE MODERNE WERELD
© 1981 JAPANESE DUTCH SHINZEN FOUNDATION
Dit is tot nog toe het beste boek over Shinto THE ESSENCE OF SHINTO door Yamakage Motohisa, 79e Grootmeester, bewerkt door Paul de Leeuw en Aidan Rankin, uitgegeven door Kodansha International, 2007
SHINTO OEFENINGEN ROOSTER 2021 Winter Begindatum: 13 september Einddatum: 8 december Maandagochtend 10:00 - 12.00 Dinsdagavond 19.30 - 21.30 Kosten: € 200 Totaalbedrag kun je overmaken op bankrekening NL57 INGB 0005 2531 93 tnv St Japanese Dutch Shinzen Foundation te Amsterdam Beginners kunnen een proefles volgen voor € 15, (graag eerst aanmelden per email of telefoon) Lees verder
Op 3 oktober 2021 is de ceremonie om het 60-jarig jubileum van de Nederlandse Ikebana Vereniging te vieren online uitgezonden.
Koop het e-boek bij BOL Helaas is het echte boek uitverkocht. We zien met spanning uit naar de derde druk.