NIEUWS
Nieuwsbrief Nieuwsbrief SHINTO PRAKTISCHE WIJSHEID VOOR DE MODERNE WERELD
© 1981 JAPANESE DUTCH SHINZEN FOUNDATION
BOEK THE ESSENCE OF SHINTO door Yamakage Motohisa, 79e  Grootmeester, bewerkt door Paul de Leeuw en Aidan Rankin, uitgegeven door Kodansha International, 2007
Nieuwjaarsceremonie: 1 januari 2018 in Hotel Okura Amsterdam Tijd: 10:00 - 18:00
SHINTO OEFENINGEN ROOSTER 2018  winter - voorjaar Begindatum: 22 januari Einddatum: 31 maart Maandag 10.00 - 11.30 Dinsdag  19.30 - 21.00 Kosten: € 120 Privé meditatie volgens afspraak. Kosten: € 45 Totaalbedrag overmaken op bankrekening NL57 INGB 0005 2531 93 tnv St Japanese Dutch Shinzen Foundation te Amsterdam Beginners kunnen een proefles volgen voor € 15, (graag eerst aanmelden per email of telefoon) Lees verder
Interview in Volkskrant Japan Special 2 december 2017
5,18 MB