NIEUWS
PRAKTISCHE WIJSHEID VOOR DE MODERNE WERELD
© 1981 JAPANESE DUTCH SHINZEN FOUNDATION
Dit is tot nog toe het beste boek over Shinto THE ESSENCE OF SHINTO door Yamakage Motohisa, 79e Grootmeester, bewerkt door Paul de Leeuw en Aidan Rankin, uitgegeven door Kodansha International, 2007
SHINTO OEFENINGEN ROOSTER 2023 najaar Begindatum: 4 sept Einddatum: 28 nov Maandagochtend 10:00 - 12.00 Dinsdagavond 19.30 - 21.30 Kosten voor deze periode: € 195 Totaalbedrag kun je overmaken op bankrekening NL57 INGB 0005 2531 93 tnv St Japanese Dutch Shinzen Foundation te Amsterdam Beginners kunnen een proefles volgen voor € 20, (graag eerst aanmelden per email of telefoon) Lees verder
De shinto oefeningen in onze dojo worden gehouden op maandagochtend en dinsdagavond. Yakuharai, anzan kigan, shichi-go-san en andere ceremonies voor families worden op afspraak gehouden in Holland Saigu. De ceremonies voor de Vier Seizoenen worden gehouden in Holland Saigu.
Waarom Shinto in Europa? LEES HIER