NIEUWS
Nieuwsbrief Nieuwsbrief SHINTO PRAKTISCHE WIJSHEID VOOR DE MODERNE WERELD
© 1981 JAPANESE DUTCH SHINZEN FOUNDATION
BOEK THE ESSENCE OF SHINTO door Yamakage Motohisa, 79e  Grootmeester, bewerkt door Paul de Leeuw en Aidan Rankin, uitgegeven door Kodansha International, 2007
Nieuwjaarsceremonie op 1 januari in Hotel Okura. Aanmelden uitsluitend via deze link
SHINTO OEFENINGEN ROOSTER 2019 winter en voorjaar Begindatum: 14 januari Einddatum: 16 april Maandag 10.00 - 11.30 Dinsdag  19.30 - 21.00 Kosten: € 160 Privé meditatie volgens afspraak. Kosten: € 45 Totaalbedrag overmaken op bankrekening NL57 INGB 0005 2531 93 tnv St Japanese Dutch Shinzen Foundation te Amsterdam Beginners kunnen een proefles volgen voor € 15, (graag eerst aanmelden per email of telefoon) Lees verder
Interview in Volkskrant Japan Special 2 december 2017
5,18 MB