NIEUWS
PRAKTISCHE WIJSHEID VOOR DE MODERNE WERELD
© 1981 JAPANESE DUTCH SHINZEN FOUNDATION
Dit is tot nog toe het beste boek over Shinto THE ESSENCE OF SHINTO door Yamakage Motohisa, 79e Grootmeester, bewerkt door Paul de Leeuw en Aidan Rankin, uitgegeven door Kodansha International, 2007
SHINTO OEFENINGEN ROOSTER 2022 najaar-winter Begindatum: 12 september Einddatum: 6 december Maandagochtend 10:00 - 12.00 Dinsdagavond 19.30 - 21.30 Kosten: € 180 Totaalbedrag kun je overmaken op bankrekening NL57 INGB 0005 2531 93 tnv St Japanese Dutch Shinzen Foundation te Amsterdam Beginners kunnen een proefles volgen voor € 20, (graag eerst aanmelden per email of telefoon) Lees verder
De shinto oefeningen in onze dojo worden gehouden op maandagochtend en dinsdagavond. Yakuharai, anzan kigan, shichi-go-san en andere ceremonies voor families worden op afspraak gehouden in Holland Saigu. De ceremonies voor de Vier Seizoenen worden gehouden in Holland Saigu. De zomerceremonie is gevierd op zondag 19 juni. Hoogtepunt van de ceremonie was de rondgang door de cirkel van gras. Het looppatroon weerspiegelt de drievoudige spiraal van de oorsprong van het leven. Een gedeelte van de ceremonie is op deze video vastgelegd.
Waarom Shinto in Europa? LEES HIER