NIEUWS
Nieuwsbrief Nieuwsbrief SHINTO PRAKTISCHE WIJSHEID VOOR DE MODERNE WERELD
© 1981 JAPANESE DUTCH SHINZEN FOUNDATION
BOEK THE ESSENCE OF SHINTO door Yamakage Motohisa, 79e  Grootmeester, bewerkt door Paul de Leeuw en Aidan Rankin, uitgegeven door Kodansha International, 2007
Zomer ceremonie zondag 24 juni 3 uur
SHINTO OEFENINGEN ROOSTER 2018   lente Begindatum: 9 april Einddatum: 24 juli Maandag 10.00 - 11.30 Dinsdag  19.30 - 21.00 Kosten: € 180 Privé meditatie volgens afspraak. Kosten: € 45 Totaalbedrag overmaken op bankrekening NL57 INGB 0005 2531 93 tnv St Japanese Dutch Shinzen Foundation te Amsterdam Beginners kunnen een proefles volgen voor € 15, (graag eerst aanmelden per email of telefoon) Lees verder
Interview in Volkskrant Japan Special 2 december 2017
5,18 MB