SHINTO OEFENINGEN
PRAKTISCHE WIJSHEID VOOR DE MODERNE WERELD
Programma voor scholen In het middelbaar onderwijs hebben scholieren de mogelijkheid om over de grenzen heen te kijken. Shinto is nu een gewild projecten voor scholieren die zelf op onderzoek uitgaan en verslag uitbrengen in de vorm van een presentatie. Shinto is bijzonder. Het is een manier van leven waarin het contact met de kami, vitale krachten in de natuur, centraal staat. De juiste naam voor deze levenswijze is shinto, (shintoisme is dus een foute benaming), en evenmin is shinto een geloof, waartoe je je kunt bekeren. Het is vrij makkelijk om toegang te krijgen tot shinto, maar de gebruikelijk verbale benadering, zoals interviews of een lijstje schriftelijke vragen afvuren, schiet zijn doel helaas voorbij. Klik hier voor een veelgebruikt lijstje vragen en bij wijze van uitzondering onze antwoorden. In 2023 komt een Nederlands boek over shinto uit, dat een veel beter antwoord geeft op alle mogelijke vragen. Daarom is er een speciaal programma voor scholen waarin scholieren eerst een ervaring van shinto meekrijgen en daarna over hun ervaringen praten en een vorm vinden voor hun presentatie. Aan dit programma kan een minimum aantal van 6 personen deelnemen. Maximale groepsgrootte is 12. Voor scholieren en studenten geldt een gereduceerde prijs van 10 euro p.p. Het programma bestaat uit een korte inleiding, een serie oefeningen van anderhalf uur, en een praatronde van een half uur bij zes deelnemers of een uur bij twaalf. De totaalduur is 120-150 minuten. Zorg voor gemakkelijke kleding die het hele lichaam warm houdt. Bij binnenkomst moet je de schoenen uittrekken en alle mobiele apparaten helemaal uitschakelen.
De jinja in de dojo te Amsterdam
© 1981 JAPANESE DUTCH SHINZEN FOUNDATION