PRAKTISCHE WIJSHEID VOOR DE MODERNE WERELD
INFO
JAPANESE DUTCH SHINZEN FOUNDATION Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: Prof Dr Rien T. Segers, voorzitter Drs Madeleine Wardenaar, vice-voorzitter Mr Derk Domela Nieuwenhuis, secretaris Drs Aad Nienhuis, penningmeester Prof Dr Willem van Gulik Mevr. Fumiko Inoue De stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nr 41201570 Bankrekening: IBAN: NL57 INGB 0005 253 193
© 1981 JAPANESE DUTCH SHINZEN FOUNDATION
SHINTO IN EUROPA Shinto is in Europa geïntroduceerd door drs Paul de Leeuw, die na zijn afstuderen aan de Universiteit van Leiden (Letteren en Drama) de inmiddels legendarisch geworden Dogtroep had opgericht. Vanwege zijn belangstelling voor oeroude rituele vormen van theater ontving hij van het toenmalige Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een Studiebeurs voor het Atelier Yoshi Oida in het Internationale Theater Instituut van Peter Brook in Parijs. Dit was een onderzoek naar het gebruik van eeuwenoude Japanse disciplines in het theater. Uiteindelijk resulteerde deze Masterclass in een tweede studiebeurs, ditmaal voor een studie in Japan aan de Yamakage Shinto School, Na drie jaar intensieve studie kreeg hij van de 79e Grootmeester van Yamakage Shinto officiële toestemming om ceremonies uit te voeren. In de geschiedenis van shinto was dit een unicum, omdat nooit eerder een niet-Japanner hiertoe bevoegd was verklaard. In 1981 richtte Paul de Leeuw de stichting op om kennis over shinto te verspreiden. Aanvankelijk droeg deze stichting de naam van Holland Yamakage Shinto. In 1990 werd een mijlpaal bereikt toen de shintoschrijn en dojo een eigen pand in het Vierwindenhuis in Amsterdam kon betrekken. Na het jaar 2000, waarin de 400 jaar vriendschappelijke betrekkingen van Japan en Nederland werden herdacht, veranderde de stichting de naam in: Japanese Dutch Shinzen Foundation. Shinzen is het Japanse woord voor vriendschap. Met deze naam willen we goed laten uitkomen dat shinto een brug slaat tussen twee werelden.