SHINTO OEFENINGEN
SHINTO PRAKTISCHE WIJSHEID VOOR DE MODERNE WERELD
ROOSTER 2019 winter/voorjaar 14 januari tot 16 april Maandag 10.00 - 11.30 Dinsdag  19.30 - 21.00 Kosten: € 160 Privé meditatie volgens afspraak. Kosten: € 45 Totaalbedrag overmaken op bankrekening NL57 INGB 0005 2531 93 tnv St Japanese Dutch Shinzen Foundation te Amsterdam Beginners kunnen een proefles volgen voor € 15, (graag eerst aanmelden per email of telefoon)
Shinto in Amsterdam Shinto in het bedrijf Shinto in Rotterdam
Praktische informatie  Voor beginners bestaat de mogelijkheid om een keer vrijblijvend mee te doen. Kosten: € 15. Kosten voor de gehele periode: zie hiernaast.  Het schoonmaken begint al bij binnenkomst door de schoenen uit te trekken, de handen te wassen (te-mizu) en de mobiele telefoon uit te schakelen. We doen de oefeningen in makkelijke losse kleding, bij  voorkeur wit.
De dojo in Amsterdam
© 1981 JAPANESE DUTCH SHINZEN FOUNDATION