SHINTO OEFENINGEN
PRAKTISCHE WIJSHEID VOOR DE MODERNE WERELD
ROOSTER 2023 najaar Begindatum: 4 september Einddatum: 28 november Maandagochtend 10.00 - 12.00 Dinsdagavond 19.30 - 21.30 Kosten voor deze periode: € 195 Privé meditatie op andere tijdstippen in onderling overleg. Kosten € 50 per keer. Totaalbedrag gaarne overmaken op bankrekening NL57 INGB 0005 2531 93 tnv St Japanese Dutch Shinzen Foundation te Amsterdam Beginners kunnen een proefles volgen voor € 20, (graag eerst aanmelden per email of telefoon)
Shinto in Amsterdam Shinto in het bedrijf Shinto in Rotterdam
Praktische informatie Voor beginners bestaat de mogelijkheid om een keer vrijblijvend mee te doen. Kosten: € 15. Kosten voor de gehele periode: zie hiernaast. Het schoonmaken begint al bij binnenkomst door de schoenen uit te trekken, de handen te wassen (te-mizu) en de mobiele telefoon uit te schakelen. We doen de oefeningen in makkelijke losse kleding die ook goed warm houdt, bij voorkeur wit.
De dojo in Amsterdam
© 1981 JAPANESE DUTCH SHINZEN FOUNDATION
In de dojo is ruim voldoende plaats voor 8 deelnemers aan shinto oefeningen. De oefeningen zijn goed voor de innerlijke doorstroming. Met de open tuindeur zorgen we goed voor de uiterlijke doorstroming. Zorg voor warmhoudende kleding.